Αίτηση συμμετοχής: Κατασκηνώσεις Θερινής Περιόδου 2019

paidikes kataskhnvshs 2021
Αίτηση συμμετοχής: Κατασκηνώσεις Θερινής Περιόδου 2021

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52  –  ΤΗΛ: 2310286789  –  FAX: 2310275347 – 54 635 –  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

www.eforiakos.com, info@eforiakos.com

          Αρ. Πρωτ.:     29               

    Ημερ/νία:     11/04/2019

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, αποφάσισε ομόφωνα να συμβάλει τμηματικά με το ποσό των 100,00€ στη δαπάνη όσων συνάδελφων – μελών επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 2019.

Οι συνάδελφοι-γονείς να επικοινωνήσουν με την κατασκήνωση που επιθυμούν και να εγγραφούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας www.eforiakos.com έως την 03-06-2019, επισυνάπτοντας ηλεκτρονικά (ψηφιακό αρχείο) το πιστοποιητικό γεννήσεως του συμμετέχοντος παιδιού ή το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά γεννημένα από 1-1-2006 έως 31-12-2012.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογος θα συμμετέχει καταβάλλοντας τμήμα του συνολικού ποσού. Τα υπόλοιπα χρήματα ανάλογα με το τι έχει συμφωνηθεί μεταξύ γονέων και κατασκηνώσεων θα καταβληθούν από τους γονείς.  O Σύλλογος λαμβάνει ήδη προσφορές από κατασκηνώσεις οι οποίες θα αναρτώνται προοδευτικά στην ιστοσελίδα μας www.eforiakos.com.

Εφιστούμε την προσοχή των συναδέλφων στην ορθή αναγραφή των στοιχείων τους και των στοιχείων των παιδιών τους, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα καταστρατήγησης της προσφοράς του συλλόγου.

Σημείωση: Υπενθυμίζουμε ότι για την καταβολή του ποσού απαιτείται η έκδοση φορολογικού στοιχείου (ΑΠΥ).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας   

Κούπκας Μιχαήλ      Παπαποστόλου Μενέλαος

Κατεβάστε και εκτυπώστε την ανακοίνωση του συλλόγου εδώ

 

Για την υποβολή αίτησης συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

2. Απαιτείται η επισύναψη ψηφιακού αρχείου (pdf) πιστοποιητικού γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης

3. Προθεσμίας υποβολής αίτησης έως και 03-06-2019

4. Συμμετέχουν παιδιά γεννημένα από 01-01-2006 έως 31-12-2012

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ