ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 - ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τον καλύτερο προγραμματισμό και την αμεσότερη καταβολή της χρηματικής βοήθειας από τον Σύλλογο μας, παρακαλούμε να στείλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά, από την συμμετοχή των παιδιών σας στις φετινές κατασκηνώσεις, στο info@eforiakos.com , μέχρι τις 15/9/2020:

  1. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
  2. Υπεύθυνη Δήλωση (ως συννημένο υπόδειγμα),
  3. IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού (κατά προτίμηση της τράπεζα ALPHA BANK)

Εφόσον είχατε κάνει αίτηση αλλά το παιδί σας δεν συμμετείχε τελικά σε κάποια κατασκήνωση, παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε, στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας   

Κούπκας Μιχαήλ      Παπαποστόλου Μενέλαος

Κατεβάστε και εκτυπώστε την Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα) εδώ

Κατεβάστε και εκτυπώστε την ανακοίνωση του Συλλόγου μας εδώ