ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠ.ΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠ.ΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΔΟΕ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

   Θεσσαλονίκη, 20/06/2022

Αρ. πρωτ:  11

ΠΡΟΣ: 1)    Υπουργό Οικονομικών

κ. Σταϊκούρα Χρήστο

2)    Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

κ. Πιερακάκη Κυριάκο

3)    Υφυπουργό Οικονομικών

 κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο  

4)    Γενικό Γραμματέα Φορολ.

Πολιτικής & Δημ. Περιουσίας

κ. Μαστρομανώλη Εμμανουήλ

5)    Υπηρεσιακή Γραμματέα

Υπουργείου Οικονομικών

κα Παγώνη Πηνελόπη

6)    Αν. Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε.

7)    Διευθυντή Ε.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας

8)    Π.Ο.Ε.- Δ.Ο.Υ.

9)    2η Ένωση Τελωνειακών

          Υπαλλήλων Μακεδονίας

Θέμα: «Άμεση μεταφορά της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας και της Γ.Γ.Π.Σ. στο νέο κτίριο για λόγους δημόσιας υγείας, ασφάλειας και δημοσίου συμφέροντος»

 

Κύριε Υπουργοί,

με την παρούσα σας επισυνάπτουμε την από 10-06-2022 Επιστολή των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ & ΓΓΠΣ υπογεγραμμένη από το σύνολο των υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας και των υπαλλήλων της Γ.Γ.Π.Σ. (Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακών Υποδομών Θεσσαλονίκης) για την άμεση και επιτακτική μεταφορά της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας και της Γ.Γ.Π.Σ. στο νέο κτίριο για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, ενώ έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία μίσθωσης του νέου κτιρίου (αρ. διακήρυξης 90123/2020), η διαδικασία της μεταφοράς εδώ και ένα χρόνο δεν έχει ολοκληρωθεί (αρ. διακήρυξης 75562/24-06-2021), με συνέπεια την παραμονή των ως άνω υπηρεσιών σε ένα πλήρως ακατάλληλο κτίριο που δεν πληροί καμία προϋπόθεση ασφάλειας και υγιεινής θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια τόσο των υπαλλήλων όσο και των πολιτών – επισκεπτών.

Όπως προκύπτει αδιάσειστα από τις συνημμένες φωτογραφίες (47) του κτιρίου που συνοδεύουν την επιστολή, το παρόν κτίριο αδυνατεί να καλύψει ακόμη και τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις διατάξεις του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84) λόγω των τεράστιων και διαχρονικών προβλημάτων. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε: διαρροές υδάτων εντός γραφείων και αρχειακών χώρων, πτώση υλικών οροφής και ρωγμές στο σκελετό με διάβρωση οπλισμού, συχνές πτώσεις ηλεκτρικής τάσης, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μη λειτουργία ανελκυστήρα λόγω υδάτων – πλημμύρας, μη ύπαρξη κεντρικού συστήματος ψύξης-θέρμανσης και εξαερισμού, μη συντήρηση τουαλετών – δυσοσμία,  ελλιπής φωτισμός).

Κατόπιν των παραπάνω, ζητάμε την άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για την επίλυση του θέματος και την μεταφορά της Σ.Δ.Ο.Ε. και της Γ.Γ.Π.Σ. στο νέο κτίριο για τους παρακάτω επιτακτικούς λόγους:

α) Δημόσιας ασφάλειας και υγείας, δεδομένου ότι εκτίθενται σε άμεσο και διαρκή κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια τόσο των υπαλλήλων όσο και των πολιτών,

β) Δημοσίου συμφέροντος, διότι η μη έγκαιρη μεταφορά στο νέο κτίριο θα επιβαρύνει το Δημόσιο με την καταβολή διπλών ενοικίων,

γ) Προσβολής της προσωπικότητας υπαλλήλων και πολιτών, διότι είναι βαθύτατα προσβλητικό και ταυτόχρονα υποτιμητικό σ’ ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Κράτος να στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες σε τέτοια ακατάλληλα κτίρια.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο Πρόεδρος                 Ο Γ. Γραμματέας 

Παπαποστόλου Μενέλαος       Ιζδράς Ανέστης

  1. Κατεβάστε και εκτυπώστε την επιστολή του Συλλόγου μας ακαταλλότητα του κτιρίου του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας και για την άμεση μεταφορά του στο νέο κτίριο: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΔΟΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
  2. Κατεβάστε και εκτυπώστε την Επιστολή των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΓΓΠΣ