ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΟΙΚ. ΚΑΙ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: “Προβλήματα και δυσχέρειες – Προτάσεις για την λειτουργία των τμημάτων Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ”

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΟΙΚ. ΚΑΙ ΑΑΔΕ: "Προβλήματα και δυσχέρειες – Προτάσεις για την λειτουργία των τμημάτων Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ"

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52 – ΤΗΛ:2310286789 – FAX: 2310275347 – 54 635 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

www.eforiakos.com, email: info@eforiakos.com

                                                                                              Αρ. πρωτ:    24              

                                                                                    Θεσσαλονίκη, 26/04/2021

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Οικονομικών

                 κ. Σταϊκούρα Χρήστο

             2) Υπουργό Ψηφιακής 

                  Διακυβέρνησης

                  κ. Πιερρακάκη Κυριάκο

             3) Υφυπουργό Οικονομικών

                 κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο

             4) Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

                  κ. Πιτσιλή Γεώργιο

ΚΟΙΝ:   Πρόεδρο ΠΟΕ-ΔΟΥ

                κα Υφαντή Ειρήνη


Θέμα: «Προβλήματα και δυσχέρειες – Προτάσεις για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ.»

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την υπ’ πρωτ. 74/16-11-2020 επιστολή μας, σας επισημάναμε τη δυσλειτουργία της Α. 1137/2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων Κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, σας επισημάναμε την διαχρονική έλλειψη ψηφιοποίησης του τμήματος κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ., καθώς και τη μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/ΦΕΚ Α’ 201/12-12-2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» σχετικά με την υποχρέωση των συμβολαιογράφων για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, που έχει εξαγγελθεί από το 2018 και έχει ανασταλεί εκ νέου και για τρίτη φορά έως την 30.06.2021. Συγκεκριμένα αρχικώς ανεστάλη η εφαρμογή έως την 30.06.2020 (αρ. 14 παρ. 2 v. 4652/23-01-2020), μετέπειτα έως την 31.12.2020 (αρ. 46 ν. 4701/30-06-2020) και τελευταία έως την 30.06.2021 (αρ. 56 ν. 4758/04-12-2020).

Στη συνέχεια εκδόθηκε η υπ’ αρ. Α. 1031/ ΦΕΚ Β’ 839/03-03-2021 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων – «Δήλωση Φ.Μ.Α.» με την οποία δόθηκε η δυνατότητα της προαιρετικής ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φ.Μ.Α. έως την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους από 01/06/2021. Η παραπάνω απόφαση εκ νέου αποδοκιμάστηκε από τους συμβολαιογράφους με επιστολή διαμαρτυρίας προς την πολιτική ηγεσία  και την διοίκηση της ΑΑΔΕ, καταδεικνύοντας την απροθυμία τους στην χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Επιπλέον, η Α. 1031/2021 δημιούργησε εκ νέου δυσχέρειες στα τμήματα κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ.  επειδή:

  • Αφορά μόνο την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Φ.Μ.Α., εξαιρώντας τις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς και δωρεών, οι οποίες συνεχίζονται να παραλαμβάνονται μη ηλεκτρονικά και με την δυσλειτουργική διαδικασία που ορίζεται στην Α. 1137/2020.
  • Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστηρίζει ένα μικρό τμήμα του συνόλου των περιπτώσεων που υπόκεινται σε ΦΜΑ. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει απλές περιπτώσεις αγοροπωλησιών και απαλλαγών α΄ κατοικίας, ενώ δεν υποστηρίζει περιπτώσεις όπως ενδεικτικά διανομές, κάθετης και οριζόντιας ιδιοκτησίας, ανταλλαγές, διανομές προς πάση ανέγερσης, εισφορές, απορροφήσεις, τροποποιητικές και εκπρόθεσμες δηλώσεις, δηλώσεις με συγκριτικά στοιχεία, πώληση ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου, επανάληψη ή διόρθωση συμβολαίου, οι οποίες και πάλι συνεχίζονται να παραλαμβάνονται μη ηλεκτρονικά και με την δυσλειτουργική διαδικασία που ορίζεται στην Α. 1137/2020.
  • Η υποχρέωση για χειρόγραφη έκδοση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου για τις περιπτώσεις των δηλώσεων ΦΜΑ που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι οποίες και αποτελούν την πλειοψηφία, δημιούργησε πρόσθετη γραφειοκρατική διαδικασία.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του τμήματος κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ., με γνώμονα την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων ζητάμε:

α) Άμεση εφαρμογή χωρίς άλλη αναστολή των διατάξεων του ν. 4646/2019 για την ηλεκτρονική υποβολή των όλων των δηλώσεων κεφαλαίου (μεταβιβάσεις, δωρεές, κληρονομιές), όπου οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα εκδίδονται αυτόματα από την εφαρμογή οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, όπως ακριβώς συμβαίνει με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Με αυτό τον τρόπο, τα τμήματα κεφαλαίου απαλλάσσονται από γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι συνάδελφοι επικεντρώνεται αποκλειστικά στον εις βάθος έλεγχο των δηλώσεων, πάντα με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, με σκοπό τον εντοπισμό αποκρυφθείσας φορολογητέας ύλης και την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης.

β) Εγκατάσταση ηλεκτρονικής εφαρμογής στα τμήματα κεφαλαίου για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξία των ακινήτων, που θα αντικαταστήσει την αναχρονιστική, χειρόγραφη και χρονοβόρα διαδικασία εξεύρεσης της αξίας μέσω χειρόγραφων έντυπων υπολογισμού αντικειμενικής αξίας, εντύπων χαρτών και πολυσέλιδων βιβλίων και πινάκων.

γ) Πλήρης εφαρμογή του συστήματος των αντικειμενικών αξιών σε όλες τις περιοχές της χώρας για την ομοιόμορφη εφαρμογή του προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων,

εναλλακτικά σε περίπτωση εκ νέου αναστολής των αρ. 47,48,49 του ν. 4646/2019,

δ) Άμεση δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για τις άτυπες δωρεές, που θα απαλλάξει τα τμήματα κεφαλαίου από πρόσθετο γραφειοκρατικό φόρτο,

ε) Επαναφορά της έκδοσης πράξης άμεσου προσδιορισμού φόρου για τις δηλώσεις ΦΜΑ, που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των δηλώσεων,

στ) Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογισμού της αξίας των ακίνητων με βάση τον ΕΝΦΙΑ, που υπολογίζει την αξία, αυτόματα και ηλεκτρονικά, για κάθε ακίνητο ξεχωριστά (ΑΤΑΚ) και αποτελεί την βάση για την επιβολή του συμπληρωματικού φόρου του ΕΝΦΙΑ, που θα συμβάλλει στον αυτόματο υπολογισμό της αξίας όλων των ακινήτων και στην αυτόματη έκδοση όλων των πράξεων διοικητικού φόρου.

Κύριε Υπουργέ,

Η άμεση ψηφιοποίηση της υποβολής των δηλώσεων του κεφαλαίου είναι μονόδρομος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του. Οι εφοριακοί υπάλληλοι, παρόλα τα διαχρονικά προβλήματα, με υψηλή αίσθηση καθήκοντος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των υποθέσεων στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, με γνώμονα τα δημόσια έσοδα αλλά και τη δημόσια υγεία, χωρίς να ευθύνονται για πράξεις ή διαχρονικές παραλείψεις της Φορολογικής Διοίκησης, οι οποίες άλλωστε δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας   

Κούπκας Μιχαήλ      Παπαποστόλου Μενέλαος

Κατεβάστε και εκτυπώστε την επιστολή του συλλόγου μας εδώ