ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΟΚ. ΚΑΙ ΑΑΔΕ: Άμεση παράταση όλων των προθεσμιών για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και των δημοσίων εσόδων

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΟΚ. ΚΑΙ ΑΑΔΕ: Άμεση παράταση όλων των προθεσμιών για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και των δημοσίων εσόδων
Θέμα: «Άμεση παράταση όλων των προθεσμιών για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και των δημοσίων εσόδων»

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η πρωτόγνωρη κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όσον αφορά την πανδημία του κορωνοϊού, έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις.

Μέσα σε αυτήν την δυσοίωνη πραγματικότητα οι υπάλληλοι των φορολογικών υπηρεσιών βρίσκονται αντιμέτωποι με ασφυκτικές προθεσμίες, σε πλήθος φορολογικών αντικειμένων, ενώ παράλληλα με σχετική εγκύκλιο απαιτείται από τις Υπηρεσίες να λειτουργούν με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό για λόγους αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού και διασφάλισης τόσο της υγείας των εργαζομένων όσο και των πολιτών.

Επιπρόσθετα, η έλλειψη πρόβλεψης και σχεδιασμού της φορολογικής διοίκησης της ΑΑΔΕ να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει το δεύτερο «κύμα» της πανδημίας, που προβλεπόταν ήδη από τον Απρίλιο, ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, αλλά και η συσσώρευση δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων την τελευταία στιγμή πριν την παραγραφή, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μίγμα στις φορολογικές υπηρεσίες.

Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε τις εξής περιπτώσεις υποθέσεων λόγω της σοβαρότητας τους ανά κατηγορία και των προθεσμιών περάτωσης:

 1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ

     α) Λίστες μη δήλωσης αναδρομικών συνταξιούχων 2013, έως τις 30/11. Σημειώνεται ότι η εν λόγω λίστες διαβιβάστηκαν στις εφορίες στο τέλος της παραγραφής του έτους 2019, ενώ ήταν γνωστές στην φορολογική διοίκηση από το 2014 , δουλεύτηκαν με λανθασμένες οδηγίες, τον Ιούλιο υπήρξε νομοθετική παρέμβαση και μόλις στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2020 άνοιξε το σύστημα για την εκκαθάρισή τους και πάλι από τις Δ.Ο.Υ., κατόπιν χειρόγραφων υποβληθέντων δηλώσεων και όχι μέσω taxisnet.

     β) Λίστες μη δήλωσης αναδρομικών συνταξιούχων 2014, έως τις 31/12. Σημειώνεται ότι η εν λόγω λίστες διαβιβάστηκαν στο τέλος της παραγραφής του έτους 2020, ενώ ήταν γνωστές στην φορολογική διοίκηση από το 2015, και έως σήμερα δεν έχουν δοθεί οδηγίες για την εκκαθάρισή τους.

     γ) Λίστες ανακριβώς δηλωθέντων συντάξεων εξωτερικού 2014, έως τις 31/12. Σημειώνεται ότι και πάλι, οι εν λόγω λίστες διαβιβάστηκαν στις εφορίες στο τέλος της παραγραφής του έτους 2020.

δ) Λίστες με λανθασμένα στοιχεία καταχωρήσεων αναπηρίας 2014,  έως τις 31/12. Σημειώνεται ότι και πάλι, οι εν λόγω λίστες διαβιβάστηκαν στις εφορίες στο τέλος της παραγραφής του έτους 2020.

     ε) Λίστες με λανθασμένα στοιχεία καταχωρήσεων επιδομάτων ασθενείας 2014, έως τις 31/12. Σημειώνεται ότι και πάλι οι εν λόγω λίστες διαβιβάστηκαν στις εφορίες στο τέλος της παραγραφής του έτους 2020.

Για όλα τα παραπάνω τονίζεται για πολλοστή φορά η αδυναμία της φορολογικής διοίκησης της ΑΑΔΕ να διαχειριστεί κεντρικά τις διασταυρώσεις, ώστε να εκδοθούν άμεσα και αυτοματοποιημένα οι πράξεις προσδιορισμού φόρου. 

 1. ΕΛΕΓΧΟΣ

α) Προτεραιοποιημένες υποθέσεις ελέγχου που παραγράφονται στις 31/12. Σημειώνεται για πολλοστή φορά ότι η προτεραιοποίηση των υποθέσεων διενεργήθηκε τον Ιούνιο και όχι τον Ιανουάριο, όπως θα έπρεπε.

β) Επιστροφών Φ.Π.Α. και Εισοδήματος μετά από έλεγχο, σε 90 ημέρες. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 6 της Α. 1127/03-06-2020, οι υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων, ολοκληρώνονται άμεσα ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη.

     γ) Υποθέσεις που προέρχονται από την ΥΕΔΔΕ, που παραγράφονται στις 31/12. Σημειώνεται ότι πλήθος παραγραφόμενων υποθέσεων διαβιβάστηκαν από την ΥΕΔΔΕ στις Δ.Ο.Υ. εντός του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το αρ. 6 της Α. 1127/03-06-2020, οι υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ολοκληρώνονται άμεσα, ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη.

Σε όλα τα παραπάνω τονίζεται ότι το σύστημα Εlenxis από 19 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα την αδυναμία έκδοσης πράξεων προσδιορισμού φόρου από τους ελεγκτές.

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

α) Κοινοποίηση των πράξεων φόρου και πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου, σε 2-3 ημέρες από την υποβολή τους.

β) Επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της δήλωσης με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, σε 60 ημέρες από τη διεκπεραίωση των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων και φόρου κληρονομιών, δωρεών γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια.

     γ) Χειρόγραφη έκδοση Πιστοποιητικού αρ. 105 του ν. 2961/2001 και 54Α του ν. 4174/2013 (σε περίπτωση θανόντα).

Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται η δυσλειτουργία της  Α. 1137/2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που αναγνωρίστηκε και από τους συμβολαιογράφους σε σχετική επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος καθώς και η έλλειψη ψηφιοποίησης των τμήματος κεφαλαίου με την μη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» σχετικά με την υποχρέωση των συμβολαιογράφων για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων, που έχει εξαγγελθεί από το 2018 και δεν έχει υλοποιηθεί έως σήμερα.

 1. ΕΣΟΔΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΜΥΦ

α) Λίστες με χιλιάδες πρόστιμα ΜΥΦ – Καταστάσεων Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών του 2014, έως τις 31/12. Σημειώνεται ότι οι λίστες των επιχειρήσεων για την επιβολή των προστίμων διαβιβάστηκαν στις Δ.Ο.Υ. στο τέλος της παραγραφής του έτους 2020, ενώ ήταν γνωστές στην φορολογική διοίκηση από το 2016.

β) Πρόστιμα λοιπών φορολογιών 2014, έως τις 31/12.

γ) Δεκάδες χιλιάδες επιστροφές φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ, αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και συμψηφισμοί, άμεσα.

Για όλα τα παραπάνω τονίζεται για πολλοστή φορά η αδυναμία της φορολογικής διοίκησης της ΑΑΔΕ να διαχειριστεί κεντρικά και αυτοματοποιημένα τις επιστροφές, τους συμψηφισμούς φόρων , τα πρόστιμα ώστε να κοινοποιούνται ηλεκτρονικά. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω και:

Επειδή, η ασφάλεια και η υγεία των συναδέλφων,  των οικογενειών τους και των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα της Πολιτικής Ηγεσίας της χώρας.

Επειδή, η Φορολογική Διοίκηση δεν ενήργησε έγκαιρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης που προξένησε η έξαρση της πανδημίας, επιλύοντας μέσω επιτάχυνσης ψηφιακού μετασχηματισμού σημαντικά λειτουργικά προβλήματα των Φορολογικών Υπηρεσιών, αλλά εστίασε το ενδιαφέρον της σε οργανωτικές και εργασιακές αλλαγές που γίνονται σε λάθος χρόνο, εντείνοντας την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στις φορολογικές υπηρεσίες.

Επειδή, οι εργαζόμενοι στις φορολογικές υπηρεσίες έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης ότι προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον με αίσθηση καθήκοντος και αυταπάρνηση παρά τη στοχοποίηση από την εφαρμογή των δυσμενών οικονομικών πολιτικών των εκάστοτε κυβερνήσεων.

ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ για την ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων:

 • Παράταση/αναστολή όλων των προθεσμιών των φορολογικών υποχρεώσεων
 • Παράταση/αναστολή όλων των προθεσμιών παραγραφής των υποθέσεων που λήγουν 31/12 (υποθέσεις προς έλεγχο, είσπραξης κ.ο.κ.)
 • Παροχή οδηγιών από την φορολογική διοίκηση για την προτεραιοποίηση των εκκρεμοτήτων μέχρι το τέλος του έτους

για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πανδημική κρίση, λόγω των έκτακτων, πρωτόγνωρων και εξαιρετικών συνθηκών που βιώνει η χώρα.

Επιπλέον ζητάμε τα εξής σύγχρονα και ψηφιακά μέσα για την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων:

 1. Ηλεκτρονική εφαρμογή (e-ραντεβού) για τον προγραμματισμό επισκέψεων στις Φορολογικές Υπηρεσίες, αντί των τηλεφωνημάτων, όπως εφαρμόζεται εδώ και μήνες στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
 2. Κεντρική διαχείριση, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, των αιτημάτων των φορολογουμένων προς τις Φορολογικές Υπηρεσίες, όπου θα γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων και των δικαιολογητικών που δηλώνουν, σε αντικατάσταση των εκατοντάδων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φτάνουν καθημερινά με ελλιπή στοιχεία και δικαιολογητικά.
 3. Ηλεκτρονική κοινοποίηση όλων των πράξεων και εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης προς στους φορολογουμένους.
 4. Εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα έγγραφα.
 5. Παροχή υλικοτεχνικών μέσων (VPN και φορητών υπολογιστών) για εργασία από απομακρυσμένη θέση, που έπρεπε ήδη να έχουν εγκατασταθεί τουλάχιστον για τους μισούς εργαζόμενους του συλλόγου μας (600).
 6. Εκκαθάριση και κοινοποίηση κεντρικά, ψηφιακά και αυτοματοποιημένα των δηλώσεων εισοδήματος, προστίμων, επιστροφών και συμψηφισμών.
 7. Άμεση εφαρμογή χωρίς άλλη αναστολή των διατάξεων του ν. 4646/2019 για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων κεφαλαίου.
 8. Ηλεκτρονική έκδοση όλων των πιστοποιητικών και του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για όλες τις περιπτώσεις.
 9. Αύξηση του όγκου δεδομένων του ηλεκτρονικό ταχυδρομείου της Υπηρεσίας, ώστε να μπορούν να παραληφθούν λογιστικά αρχεία μεγάλου όγκου προς έλεγχο.
 10. Προτεραιοποίηση των υποθέσεων ελέγχου από τον Ιανουάριο και όχι τον Ιούνιο κάθε έτους.
 11. Άμεση ενημέρωση για λίστες αδήλωτων εισοδημάτων όχι δύο με τρείς μήνες πριν την παραγραφή.

Κύριε Υπουργέ,

Σας διαβεβαιώνουμε ότι παρά τα σοβαρά προβλήματα, οι εφοριακοί υπάλληλοι με υψηλή αίσθηση καθήκοντος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των υποθέσεων στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, με γνώμονα πρωτίστως, τη δημόσια υγεία αλλά και τα δημόσια έσοδα, χωρίς να ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, οι οποίες άλλωστε δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Τέλος, σας καλούμε μέχρι την λήξη της πανδημίας και την επίλυση των παραπάνω τεράστιων δομικών προβλημάτων των υπηρεσιών μας, να αναστείλετε οποιαδήποτε σχεδιασμό οργανωτικών, εργασιακών και μισθολογικών αλλαγών την δύσκολη αυτή περίοδο ξεκινώντας ουσιαστικό διάλογο για τα θέματα αυτά με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας   

Κούπκας Μιχαήλ      Παπαποστόλου Μενέλαος

Kατεβάστε και εκτυπώστε την ανακοίνωση του Συλλόγου μας προς τον Υπουργό Οικονομικών και το Διοικητή της ΑΑΔΕ εδώ