Επιστολή προς ΑΑΔΕ για εκ νέου προτεραιοποίηση των παραγραφόμενων υποθέσεων και αναπροσαρμογή της ανάθεσης

Επιστολή προς ΑΑΔΕ για εκ νέου προτεραιοποίηση των παραγραφόμενων υποθέσεων και αναπροσαρμογή της ανάθεσης

Θεσσαλονίκη, 15/09/2022

Αρ. πρωτ:   19

  ΠΡΟΣ: 1) Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

                 κ. Πιτσιλή Γεώργιο

             2) Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης

                 Φορολογικής Διοίκησης

                 κ. Φάκο Γεώργιο

             3) Προϊστάμενο Δ/νσηςΕλέγχων

                  κ. Μπατσίλα Νικόλαο

ΚΟΙΝ: 1) Συμβούλιο Διοίκησης ΑΑΔΕ

            2) Φορολογική Περιφέρεια

                 Θεσσαλονίκης

                 κ. Τυροβούζη Νικόλαο

            3) Πρόεδρο ΠΟΕ-ΔΟΥ

                 κα Υφαντή Ειρήνη

Θέμα: «Προτεραιοποίηση παραγραφόμενων υποθέσεων έως 31.12.2022 και αναπροσαρμογή του αριθμού ανάθεσή τους ανά ελεγκτή βάσει των πραγματικών δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας των ΕΛ.ΚΕ.»

 

Κύριε Διοικητά,

ο όγκος των παραγραφόμενων υποθέσεων φορολογικού έτους 2016 που πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους για το 1ο και 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, υπερβαίνει τις δυνατότητές τους, με αποτέλεσμα να διακινδυνεύεται η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη ολοκλήρωση των ελέγχων.

Η λειτουργία των ΕΛ.ΚΕ. από τις 29/7/2022 έχει προκαλέσει αφενός δυσλειτουργία και αναστάτωση στον ελεγκτικό μηχανισμό αφετέρου έχει μεταβάλει άρδην τις πραγματικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, σας αναφέρουμε ενδεικτικά: μείωση του αριθμού των ελεγκτών που έχει προέλθει είτε από συναδέλφους ελεγκτές που κρίθηκαν τμηματάρχες, οι οποίοι ήταν χρεωμένοι με υποθέσεις είτε από συναδέλφους που έχουν υποβάλλει αιτήσεις συνταξιοδότησης, άνιση ανακατανομή ελεγκτών μεταξύ ελεγκτών κέντρων (ΦΑΕ Θεσσαλονίκης), διαχωρισμός υποδιευθύνσεων ανάλογα με το είδος του ελέγχου, ελλείψεις προσωπικού και καθυστερήσεις στο πρωτόκολλο και στην διεκπεραίωση – αποστολή εγγράφων. Επιπλέον, οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις ήρθαν στις υπηρεσίες μας και φέτος με καθυστέρηση (αρχές Ιουλίου 2022) με αποτέλεσμα να είναι ήδη μειωμένος ο διαθέσιμος χρόνος για τον έλεγχο αυτών.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι ελεγκτές καλούνται να διεκπεραιώσουν ο καθένας μεγάλο όγκο τακτικών ελέγχων μέσα στους επόμενους δύο μήνες, στόχος που πρακτικά είναι αδύνατος, δεδομένου ότι πρέπει να συνδυαστούν και με τα υπόλοιπα καθήκοντα των ελεγκτών (υποθέσεις που ανατίθενται εκτός προτεραιοποίησης, όπως επιστροφές, υποθέσεις ΥΕΔΔΕ, στρατηγικού σχεδιασμού, συμμετοχή σε συνεργεία προληπτικού ελέγχου).

Κατόπιν όλων των παραπάνω απαιτείται:

          α) άμεση εκ νέου προτεραιοποίηση των υπολειπόμενων παραγραφόμενων υποθέσεων έως 31.12.2022 για τα ΕΛ.ΚΕ. 1 και ΕΛ.ΚΕ. 2 Θεσσαλονίκης,

και ταυτόχρονα,

          β) άμεση αναπροσαρμογή/μείωση του αριθμού ανάθεσή τους ανά ελεγκτή σε εφικτό επίπεδο, βάσει των νέων διαμορφωμένων πραγματικών δεδομένων

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο Πρόεδρος                 Ο Γ. Γραμματέας 

Παπαποστόλου Μενέλαος       Ιζδράς Ανέστης

Κατεβάστε και εκτυπώστε την επιστολή του συλλόγου μας ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΕΛΚΕ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ