ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ & ΑΔΕΙΑΣ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 

Κρίνουμε απαραίτητο μετά το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το θέμα της διεκδίκησης των καταργηθέντων επιδομάτων εορτών και αδείας, να προβούμε σε ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει από το Σύλλογο και με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν από ’δω και πέρα:

 

Αρχικά, ο Σύλλογος μας με ομόφωνη απόφαση της διαπαραταξιακής επιτροπής που συστήθηκε τον Μάϊο του 2018, αποφάσισε τη διερεύνηση της διεκδίκησης μέσω προσφυγής των ποσών που αφορούν στα επιδόματα εορτών και αδείας. Η εν λόγω επιτροπή συνεδρίασε, το θέμα συζητήθηκε με διακεκριμένους νομικούς οι οποίοι έχουν εργαστεί σε παρόμοιες υποθέσεις προσφυγών.

 

Εν συνεχεία, η Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. (αρ. πρωτ. 1379/18-10-2018), υιοθετώντας τη θέση της ΑΔΕΔΥ (αρ. πρωτ. 439/11.10.2018), συστήνει στους συναδέλφους να υποβάλουν αίτηση  καταβολής των επιδομάτων  προς την Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης (ως συνημμένα υποδείγματα: α. Για ΑΑΔΕ και β. Για ΣΔΟΕ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ),λαμβάνοντας αρ. πρωτοκόλλου από την υπηρεσία που υπηρετούν και αποστέλλοντας την με υπηρεσιακή αλληλογραφία και όχι με fax ή email, για να διακόψουν την παραγραφή και να αποφύγουν το κόστος και την ταλαιπωρία της προσφυγής σε δικαστήριο αυτή τη χρονική στιγμή, δεδομένου ότι:

 

α) Εκκρεμεί στο ΣτΕ η απόφαση για τους δικαστικούς υπαλλήλους Ναυπλίου οι οποίοι δικαιώθηκαν πρωτόδικα, αλλά το Δημόσιο προσέβαλε κατά της απόφασης. Συγκεκριμένα, το θέμα έχει συζητηθεί στο ΣτΕ και αναμένεται η έκδοση απόφασης, η οποία θα είναι οριστική και αμετάκλητη για τους εν ενεργεία υπαλλήλους και για τους συνταξιούχους και θα αποτελέσει απόφαση πιλότο για τις επόμενες δίκες.

 

β) Οι αποφάσεις που έως τώρα έχουν εκδοθεί και δικαιώνουν είναι σε πρώτο βαθμό και καμία σε δεύτερο. Ως εκ τούτου δεν πρόκειται για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.  Στο Δημόσιο Τομέα π.χ. εκπαίδευση, υπάλληλοι Υπουργείων κλπ. η έφεση είναι υποχρεωτική για το Δημόσιο μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης από το ΣτΕ ή τον Άρειο Πάγο. Μόνο στην περίπτωση των Δήμων, με σχετική νομοθετική ρύθμιση, οι Δήμαρχοι δεν υποχρεώνονται πλέον νομικά να ασκούν έφεση.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 143 του Ν. 4270/2014:

«Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται μόνο:

α. Με την υποβολή της υπόθεσης στο δικαστήριο ή σε διαιτητές, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των διαιτητών.

β. Με την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για την πληρωμή της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του διατάκτη ή της αρμόδιας για την πληρωμή της απαίτησης αρχής. Αν η αρμόδια δημόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.»

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και εν αναμονή της δημοσίευσης της απόφασης της Επταμελούς Συνθέσεως του ΣΤ΄ Τμήματος του ΣτΕ, η οποία θα διαμορφώσει το κλίμα νομολογιακά, οι συνάδελφοι μπορούν αδαπάνως να καταθέσουν σχετική αίτηση για την καταβολή τους, απευθείας στην Υπηρεσία διακόπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την παραγραφή της απαίτησης των αξιώσεών τους.

Σε κάθε περίπτωση όσοι το επιθυμούν μπορούν να ασκήσουν αγωγή. Αυτοί που θα ασκήσουν αγωγή δεν απαιτείται να καταθέσουν την σχετική αίτηση για καταβολή των επιδομάτων αδείας και δώρων.

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας  παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για το θέμα,

και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσει σχετικά.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδείγματα αιτήσεων επισυνάπτονται στο παρόν σημείωμα και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας www.eforiakos.com μαζί με το σχετικό νομικό γνωμοδοτικό σημείωμα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

     ΚΟΥΠΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                          ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

 

Επισυνάπτονται

1. Υπόδειγμα αίτησης καταβολής των επιδομάτων για ΑΑΔΕ.

2. Υπόδειγμα αίτησης καταβολής των επιδομάτων για ΣΔΟΕ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ

 

Κατεβάστε και εκτυπώστε:

– Υπόδειγμα αίτησης καταβολής των επιδομάτων για ΑΑΔΕ εδώ

– Υπόδειγμα αίτησης καταβολής των επιδομάτων για ΣΔΟΕ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ εδώ

– Το Ενημερωτικό Σημείωμα του Συλλόγου μας εδώ

– Το σχετικό νομικό γνωμοδοτικό σημείωμα εδώ

– Το αρ. πρωτ. 1379/18-10-2018 σχετικό έγγραφο της ΠΟΕ – ΔΟΥ εδώ

– Το αρ. πρωτ. 439/11-10-2018 σχετικό έγγραφο της ΑΔΕΔΥ εδώ