ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Ο Σύλλογος Εφοριακών Νομών Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Χαλκιδικής, καταδικάζει την υπ’ αρ. ΔΔΑΔ Β 1042317 ΕΞ 2022 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία μετατέθηκαν υποχρεωτικά χωρίς αίτηση και ταυτόχρονα παύθηκαν από τα καθήκοντά τους ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς.

Η αυθαίρετη απόφαση αυτή του διοικητή της ΑΑΔΕ, χωρίς καμία απολύτως αιτιολογία, δεν συνάδει με την αρχή του κράτους δικαίου, που κατοχυρώνεται τόσο στο Συνταγματικό μας Δίκαιο όσο και στο Ενωσιακό Δίκαιο. Επιπλέον, ένας από τους σκοπούς της σύστασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ήταν η απεμπλοκή της φορολογικής διοίκησης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, όπου θα διασφαλιζόταν η αξιοκρατία, η διαφάνεια προς τους διοικούμενους και τους πολίτες, και εν κατακλειδί η αιτιολόγηση και η τεκμηρίωση των αποφάσεων της ΑΑΔΕ.

Επειδή η παραπάνω απόφαση αντίκειται στο σύγχρονο ευνομούμενο Ελληνικό κράτος δικαίου ως πλήρως αναιτιολόγητη και αυθαίρετη,

Επειδή, οι συνάδελφοι εφοριακοί δεν ευθύνονται για πράξεις, παραλείψεις, αστοχίες και για την έλλειψη φορολογικού σχεδιασμού και στρατηγικής της φορολογικής διοίκησης της ΑΑΔΕ,

Επειδή, τέτοιου είδους αυθαίρετες αποφάσεις και συμπεριφορές δημιουργούν αναταραχή στις φορολογικές υπηρεσίες και έλλειψη εμπιστοσύνης των συναδέλφων προς την φορολογική διοίκηση της ΑΑΔΕ και μάλιστα σε μια κρίσιμη στιγμή για τα δημόσια έσοδα της χώρας,        

Απαιτούμε:

α) άμεση ανάκληση της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ,

β) άμεση νομοθέτηση, ώστε όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές να εξετάζονται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η πληρότητα – τεκμηρίωση των αποφάσεων. 

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

           Ο Πρόεδρος                 Ο Γ. Γραμματέας 

Παπαποστόλου Μενέλαος       Ιζδράς Ανέστης

Κατεβάστε και εκτυπώστε το Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση του Συλλόγου μας για την αυθαίρετη απόφαση της ΑΑΔΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ