ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ Π.Θ.Ε. ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ

ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ Π.Θ.Ε. ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 52 – ΤΗΛ:2310286789 – FAX: 2310275347 – 54 635 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

www.eforiakos.com, email: info@eforiakos.com

Θεσ/νίκη,  03-6-2021

 Αρ. Πρωτ.: 26  

  

ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Μετά την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων για το βαθμολόγιο, την κινητικότητα, τα περιγράμματα και την αξιολόγηση της ΑΑΔΕ και λαμβάνοντας υπόψη ότι η φορολογική διοίκηση έχει εντάξει συγκεκριμένα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) σε χαμηλότερους βαθμούς (Γραμματεία, Διαχείριση – Ταμείο, ΓΕΦ κ.α.),

ΚΑΛΟΥΜΕ τους συναδέλφους που τοποθετηθήκαν σε χαμηλότερα ΠΘΕ από τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών τους, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, και κατέχουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ως προς τις ικανότητες που προβλέπονται σε ανώτερα Π.Θ.Ε.,

ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ως συνημμένο υπόδειγμα) ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΘΕ, πριν την απόφαση κατάταξης του Προϊσταμένου της υπηρεσίας σε ΠΘΕ, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 10/6.

Εφόσον δεν γίνει δεκτό το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί ένσταση εντός 10 ημερών από την απόφαση κατάταξης σε ΠΘΕ.

Παρακαλούμε για την αποστολή της αίτησης στο e-mail του συλλόγου μας info@eforiakos.com, για τον καλύτερο συντονισμό και την ορθότερη συνολική απεικόνιση του προβλήματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας   

Κούπκας Μιχαήλ      Παπαποστόλου Μενέλαος

Επισυνάπτεται:

Υπόδειγμα Αίτησης Μετακίνησης 

Κατεβάστε και εκτυπώστε την ανακοίνωση του συλλόγου μας εδώ