ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. ΔΔΑΔ Β 1000193 ΕΞ 2016 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ 30-6-2016”. 24.2.2016

26/02/2016

Διαβάστε την απόφαση εδώ