Τοποθέτηση εφοριακών υπαλλήλων 07.11.2019

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ Η ΑΔΕΔΥ
Μεταθέσεις εφοριακών υπαλλήλων εκτός νομού 11.11.2019

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση της ΑΑΔΕ εδώ