Τοποθέτηση μεταταχθέντων εφοριακών υπαλλήλων

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση για τις τοποθετήσεις εφοριακών εδώ