Τοποθέτηση μεταταχθέντων εφοριακών υπαλλήλων 11.11.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ κα ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση της ΑΑΔΕ εδώ