ΤΕΑ – ΥΠΟΙΚ: ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.

tea ypoik 3

03/09/2017

tea ypoik 3

30 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01

Πλήρης επαναλειτουργία του Ταμείου και έναρξη παροχών στα ασφαλισμένα μέλη από 1η Οκτωβρίου 2017

 

     Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στα ασφαλισμένα μέλη του την πλήρη επαναλειτουργία του Ταμείου και την ενεργοποίηση τωνπαροχών που προβλέπονται  στο Καταστατικό και τον Οδηγό Μέλους του, από 1η Οκτωβρίου 2017.

Ειδικότερα, το Ταμείο με τις από 29.9.2017 αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου, ενέκρινε το Νέο Μητρώο Ασφαλισμένων Μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, το οποίο πλέον αριθμεί συνολικά άνω των 10.200 μελών, ενώ παράλληλα αναίρεσε την από 1.1.2012 απόφαση του Δ.Σ. για  αναστολή των παροχών του, ορίζοντας ως νέα ημερομηνία έναρξης των παροχώντου ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ την 1η Οκτωβρίου 2017.

Εντός του μηνός Οκτωβρίου 2017, θα παραλάβετε από τις υπηρεσίες σας τις προσωπικές κάρτες μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις οποίες θα αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου και το Ονοματεπώνυμο σας. Η κάρτα μέλους του κυρίως ασφαλισμένου θα πρέπει να επιδεικνύεται στα αρμόδια γραφεία κίνησης των εντός δικτύου συνεργαζόμενων με το Ταμείο ιδιωτικών κλινικών, για περιστατικά πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης, που αφορούν είτε τον κυρίως ασφαλισμένο είτε τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του.

Κομβικό ρόλο στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ θα αποτελέσει η λειτουργία του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ:215 5155 318. Σε αυτό το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να απευθύνονται ΟΛΟΙ οι ασφαλισμένοι για κάθε θέμα χρήσης παροχών εκτός ή εντός δικτύουσυμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών καθώς και προγραμματισμό νοσηλείας ή ραντεβού για πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη σε κλινική του δικτύου.

Για κάθε άλλο θέμα ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Ταμείου: 210-6400013. Παρακαλείσθε ιδιαιτέρως, να επισκέπτεσθε τακτικά τη νέα μας ιστοσελίδα www.teaypoik.gr, για την άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας για κάθε θέμα του Ταμείου.

Τέλος, για μία ακόμη φορά, σας ευχαριστούμε θερμά για την μαζική ανταπόκριση και συμμετοχή σας στην καρποφορία του εγχειρήματος της τελευταίας διετίας για την πλήρη επαναλειτουργία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου διαβεβαιώνει για την εστίαση των εργασιών του προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής του λειτουργίας προς όφελος των ασφαλισμένων και της συνεχούς προσπάθειας εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τα μέλη του, τόσο σε επίπεδο παροχών όσο και σε επίπεδο συνεργαζόμενου δικτύου νοσηλευτικών ιδρυμάτων.  

Η ανακοίνωση σε pdf