Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

29/03/2017

poedoy

Διαβάστε και κατεβάστε την συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέοντος εδώ