ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Προβλήματα και δυσχέρειες των ελεγκτών

01/09/2015

Έγγραφο του Συλλόγου Εφοριακών Ν. Ιωαννίνων 

Θέμα: Αποστολή επιστολών συναδέλφων ελεγκτών 

Διαβάστε το έγγραφο εδώ