ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΑΜΟΥ: Πρόβλημα στελέχωσης στο Γ.Ε.Φ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

25/08/2015

Έγγραφο του Συλλόγου Εφοριακών Σάμου

Θέμα: Πρόβλημα στελέχωσης στο Γ.Ε.Φ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

Διαβάστε το έγγραφο εδώ