ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΧΙΟΥ: Προβλήματα λειτουργίας ΔΟΥ Μυτιλήνης εξαιτίας μεταναστευτικών ροών

10/09/2015

Έγγραφο του Συλλόγου Εφοριακών Λέσβου – Χίου προς τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξιάδη, την Γ.Γ.Δ.Ε. κα Σαββαΐδου και τον Γ.Γ.Δ.Π. κ. Μαντζάκο

Θέμα: Προβλήματα λειτουργίας Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας εξαιτίας μεταναστευτικών ροών στη Λέσβο

Διαβάστε το έγγραφο εδώ