Πρόσκληση για Δ/νσεις – Υπ/νσεις Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

Πρόσκληση για Δ/νσεις - Υπ/νσεις Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

Προκηρυσσόμενες θέσεις – οργανικές μονάδες

Δείτε και κατεβάστε ολόκληρη την πρόσκληση και την αίτηση εδώ