ΠΟΕ-ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου Τετάρτη 9/10

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 5.10.2022

            Αθήνα 23.9.2019

 Αρ. Πρωτ : 1516

                      

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Γενικού Συμβούλιου της ΠΟΕ- ΔΟY

                                             ΚΟΙΝ: Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εφοριακών όλης της χώρας

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την ΤΕΤΑΡΤΗ 9.10.2019 και ΑΥΣΤΗΡΑ ώρα 09:30 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ  (Πανεπιστημίου 52) Αθήνα .

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση-Τρέχοντα θέματα.
  2. Αξιολόγηση-τρόπος δράσης.
  3. Μισθολόγιο-διεκδίκηση προσωπικής διαφοράς για τους νέους συναδέλφους.
  4. Λειτουργία Φορολογικής Ακαδημίας-εκπαίδευση υπαλλήλων
  5. Προληπτικοί Έλεγχοι-επιθέσεις σε συναδέλφους
  6. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 3.9.2019 έως 19.9.2019.

Έγκριση μικροδαπανών από 1.7.2019 έως 30.9.2019.

Στην συνεδρίαση καλούνται να συμμετέχουν και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων όλης της χώρας, με δική τους οικονομική επιβάρυνση.

Καλούμε τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών να διευκολύνουν την προσέλευση των μελών του Γενικού Συμβουλίου & των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων, οι οποίοι θα κάνουν χρήση συνδικαλιστικής άδειας, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 1264/82.

Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που θα παρευρεθούν στο Γενικό Συμβούλιο, να επικοινωνήσουν  για κράτηση δωματίων  απευθείας με το Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ και την κα ΚΟΛΟΚΥΘΑ, στα τηλ : 210-3326217 & στο FAX 210-3300700 μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4.10.2019 και ώρα 12:00, γνωστοποιώντας την συμμετοχή τους συγχρόνως και στην ΠΟΕ- ΔΟY.