Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προτίμησης τοποθέτησης υπαλλήλων που μετακινούνται από ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ

26/11/2015

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ