ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αθήνα 7-11-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Σας καλούμε να παρευρεθείτε σε ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ την ΔΕΥΤΕΡΑ 11.11.2019 &
ώρα 12:00-13:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεντεύξεων της ΑΔΕΔΥ Φιλελλήνων & Ψύλλα
2, σχετικά με το προωθούμενο από την ΑΑΔΕ σχέδιο αξιολόγησης των υπαλλήλων και
τις συνέπειες της εφαρμογής του στις υπηρεσίες μας αλλά και στην κοινωνία.

Θεωρούμε την παρουσία σας αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού και σας ευχα-
ριστούμε εκ των προτέρων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ