Πρόσκληση για θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης της Φορολογικής και Τελωνειακής της Α.Α.Δ.Ε.

07/04/2017

poedoy

Διαβάστε και κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

Δείτε και κατεβάστε την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εδώ