Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης

ΔΔΑΔ Β 1061692 ΕΞ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο στελέχωσης των Α’ και Β΄ Υποδιευθύνσεων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, και βιογραφικό σημείωμα έως 19/06/2020 στο email: i.katsoura@aade.gr.