Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΠΟΕ-ΔΟΥ: ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΙΤΙΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΔΔΑΔ Β 1060349 ΕΞ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι του κλάδου ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για απόσπαση ή μετάθεση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, και βιογραφικό σημείωμα έως 15 Ιουνίου 2020 στο e mail i.katsoura@aade.gr.