Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ κα ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ

ΔΔΑΔ Β 1060349 ΕΞ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι του κλάδου ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για απόσπαση ή μετάθεση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, και βιογραφικό σημείωμα έως 15 Ιουνίου 2020 στο e mail i.katsoura@aade.gr.