Πρόσκληση για θέσεις Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος Δ/νσης Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε.

07/04/2017

poedoy

Διαβάστε και κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

Δείτε και κατεβάστε την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση εδώ