ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.

07/09/2017

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την πρόσκληση και την αίτηση υποψηφιότητας εδώ