Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης της Γ.Γ.Δ.Ε.

20/01/2016

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ