Πρόσκληση για την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

Πρόσκληση για την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

ΔΔΑΔ Β 1132340 ΕΞ 2019

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των κάτωθι Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.):

Ι. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,
ΙΙ. Διεύθυνση Οργάνωσης
ΙΙΙ. Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας,

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι των κλάδων ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, καθώς και ΧΗΜΙΚΩΝ και ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (ειδικά για τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, και ΥΕ,

να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για απόσπαση ή μετάθεση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, και βιογραφικό σημείωμα έως 11/10/2019 στο e mail: i.katsoura@aade.gr