Πρόσκληση για την ενίσχυση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Πρόσκληση για την ενίσχυση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΔΔΑΔ Β 1094502 ΕΞ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ”

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των
Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ και Δ.Ο.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κλάδου Εφοριακών, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για απόσπαση 6 μηνών, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, και βιογραφικό σημείωμα έως την Τρίτη 11/08/2020 στο email: i.katsoura@aade.gr, με κοινοποίηση στα email: d.rouvali@aade.gr. και v.plyta@aade.gr.