Πρόσκληση για Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της ΥΕΔΔΕ

Πρόσκληση για Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της ΥΕΔΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Υπηρεσιών απευθείας υπαγόμενων στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση v.anastopoulou@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάστις  10 Δεκεμβρίου 2020 και λήγει στις 23 Δεκεμβρίου 2020.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Α/Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ -ΕΠΙΠΕΔΟΥ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
3. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
5. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ – ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
6. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
7. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ’ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
8. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε’ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
9. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
10. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ) ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
11. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
12. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ