ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Δ.Ο.Δ.) ΤΗΣ ΑΑΔΕ.

poedoy

16/04/2018

poedoy

Δείτε και κατεβάστε την πρόσκληση εδώ