Πρόσκληση για Διευθυντές/Υποδιευθυντές Δ.Ο.Υ. Δυτ. Μακεδονίας, Κεντρ. Μακεδονίας και Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Πρόσκληση για Διευθυντές/Υποδιευθυντές Δ.Ο.Υ. Δυτ. Μακεδονίας, Κεντρ. Μακεδονίας και Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α΄ και Α΄- Β΄ Τάξης των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η αίτηση υποψηφιότητας, ως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι, υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση v.glarou@aade.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταχώρηση της εν λόγω πρόσκλησης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.: www.aade.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις  13.07.2021 και λήγει στις 26.07.2021.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α/Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ -ΕΠΙΠΕΔΟΥ
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1. Δ.Ο.Υ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Α΄- Β’ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2. Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
3. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
4. Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
5. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
6. Δ.Ο.Υ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Α΄- Β’ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7. Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
8. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
9. Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
10. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
11. Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
12. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
13. Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
14. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                                              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
15. Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
16. Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
17. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
18. Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
19. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
20. Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Α΄ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
21. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
22. Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Α΄- Β’ Τάξης) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ