ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την ΤΕΤΑΡΤΗ 09.03.2022

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την Πέμπτη 23.05.2024

Αθήνα 3.3.2022
Αρ. Πρωτ : 2039
ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Γενικού Συμβούλιου της ΠΟΕ- ΔΟΥ
ΚΟΙΝ: Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εφοριακών όλης της χώρας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την ΤΕΤΑΡΤΗ 9.3.2022 και ώρα 10:00 π.μ. που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση -τρέχοντα θέματα.
2. Έλλειψη προσωπικού.
3. Προβλήματα μηχανοργάνωσης – ψηφιοποίηση υπηρεσιών.
4. Προβλήματα στα ΠΘΕ και οργανωτικές αλλαγές στην ΑΑΔΕ.
5. Αξιολόγηση ΑΑΔΕ.
6. Προϋπολογισμός 2022.
7. Ανανέωση συμβάσεων (DATA -DPO – Λογιστής).
8. Θέματα που αφορούν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
9. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 19.1.2022 έως 1.3.2022
11. Έγκριση μικροδαπανών από 1.12.2021 έως 31.1.2022 .