ΠΟΕ-ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την ΤΕΤΑΡΤΗ 10.6.2020 και ώρα 10:00πμ

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 9.3.2022

Αθήνα 3.6.2020
Αρ. Πρωτ : 1683
ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Γενικού Συμβούλιου της ΠΟΕ- ΔΟΥ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την ΤΕΤΑΡΤΗ 10.6.2020 και ώρα 10:00 π.μ. που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση-τρέχοντα θέματα.
2. Ελεγκτικά Κέντρα ΑΑΔΕ.
3.Διεκδίκηση μισθολογικής εξομοίωσης και σχεδίου μισθολογίου – εργασιακών. Προγραμματισμός δράσης.
4. Διεκδίκηση BONUS υπηρεσιών.
5. Ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών ΑΑΔΕ.
6.Μεταθέσεις νέων συναδέλφων. Λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
7.Οικονομικός απολογισμός 2019 – προϋπολογισμός 2020
8.Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 6.3.2020 έως
28.5.2020.
9. Έγκριση μικροδαπανών από 1.2.2020 έως 30.4.2020.