ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την ΠΕΜΠΤΗ 14.07.2022

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την Παρασκευή 13.10.2023

Αθήνα 7.7.2022

Αρ. Πρωτ : 2102

                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Γενικού Συμβούλιου της ΠΟΕ- ΔΟΥ

                         ΚΟΙΝ: Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εφοριακών όλης της χώρας  

      

                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                     

Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την ΠΕΜΠΤΗ 14.7.2022 και ώρα 10:00 π.μ. που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση -τρέχοντα θέματα.
  2. Διεκδίκηση για Προσωπική Διαφορά για το ΥΠΟΙΚ.
  3. Άδειες προσωπικού ενόψει καλοκαιριού.
  4. Υγειονομικά μέτρα προστασίας συναδέλφων- τηλεργασία.
  5. Αποτίμηση συνάντησης με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ.
  6. Απολογισμός 2021.
  7. Διεκδικήσεις για αυξήσεις μισθών και αλλαγές στα Π.Θ.Ε.
  8. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 10.6.2022 έως 6.7.2022.
  9. Έγκριση μικροδαπανών από 1.5.2022έως 30.6.2022.