ΠΟΕ-ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2020 και ώρα 10:00πμ

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την Πέμπτη 23.05.2024

Αθήνα  13.10.2020

  Αρ. Πρωτ : 1738

 

                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Γενικού Συμβούλιου της ΠΟΕ- ΔΟΥ

                         ΚΟΙΝ:   Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εφοριακών όλης της χώρας  

 

                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                     

Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2020 και ώρα 10:00 π.μ. που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.:

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση-τρέχοντα θέματα.
  2. Μισθολόγιο- προσωπική διαφορά νέων.
  3. Ελεγκτικά Κέντρα.
  4. Συνθήκες εργασίας -μέτρα για covid
  5. Προληπτικός Έλεγχος.
  6. Ενημέρωση για τα οικονομικά της Ομοσπονδίας .

7.Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από7.5.2020 έως 9.10.2020.

8. Έγκριση μικροδαπανών από 1.5.2020 έως 30.9.2020.

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ