ΠΟΕ-ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου Τετάρτη 19/02

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την Πέμπτη 23.05.2024

Αθήνα 11.2.2020
Αρ. Πρωτ : 1638

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ- ΔΟΥ
ΚΟΙΝ : Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εφοριακών όλης της χώρας

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την ΤΕΤΑΡΤΗ 19.2.2020 και ΑΥΣΤΗΡΑ ώρα 09:30 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52) Αθήνα.

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση-τρέχοντα θέματα.
2. Αξιολόγηση-τροποποίηση κανονιστικής.
3. Ασφαλιστικό.
4. Συγχωνεύσεις ΔΟΥ.
5. Τρόπος λειτουργίας ΑΑΔΕ.
6. Ταυτότητες ΑΑΔΕ.
7.Λήψη απόφασης για διεξαγωγή του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου 5Χ5.
8.Τροποποίηση-κωδικοποίηση κανονισμού λειτουργίας Ταμείου Αλληλοβοηθείας.
9. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 14.1.2020 έως 11.2.2020.
10. Έγκριση μικροδαπανών από 1.12.2019 έως 31.1.2020.