Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ενίσχυση Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ενίσχυση Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Θέμα: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων”

Προκειμένου να ενισχυθούν οι Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα, λόγω της έλλειψης προσωπικού και των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που παρουσιάζουν, καλούνται υπάλληλοι των κλάδων ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, έως 19/03/2021, αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, στο email: i.katsoura@aade.gr.

Λήψη πρόσκλησης (pdf)