Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Α.Α.Δ.Ε.

29/03/2017

poedoy

Διαβάστε και κατεβάστε την πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ