Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Υπ/νση ΥΕΔΔΕ Θεσσαλονίκης, την Δ/νση Άμεσης Φορολογίας και την ενίσχυση της Φορ. Περιφέρειας Πατρών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση Υπ/νσης ΥΕΔΔΕ Θεσσαλονίκης, την Δ/νση Άμεσης Φορολογίας και την ενίσχυση της Φορ. Περιφέρειας Πατρών,
  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Υποδιεύθυνσης των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ), της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ

 

2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεως Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ

 

3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Φορολογικής Περιφέρειας Πατρών

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ