Πρόσκληση για τη στελέχωση των τμημάτων Κεφαλαίου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Πρόσκληση για τη στελέχωση των τμημάτων Κεφαλαίου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

Στο πλαίσιο στελέχωσης των τμημάτων Κεφαλαίου του Κέντρου Ελέγχου
Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κλάδου Εφοριακών, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, που πληρούν τις προϋποθέσεις των προς κάλυψη Π.Θ.Ε., ήτοι:

1. Ελεγκτής Φορολογίας Κεφαλαίου
2. Βοηθός Ελεγκτής Φορολογίας Κεφαλαίου

να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το συνημμένο
υπόδειγμα, και βιογραφικό σημείωμα έως 14/02/2020 στο email: i.katsoura@aade.gr