ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 27ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΕ – ΔΟΥ ΣΤΙΣ 13, 14 & 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ “NOVOTEL”

27o synefrio POE DOY

11/12/2017

27o synefrio POE DOY

Δείτε και κατεβάστε το πρόγραμμα εργασιών του 27ου Καταστατικού – Τακτικού Συνεδρίου της ΠΟΕ – ΔΟΥ και λοιπές σημαντικές πληροφορίες για την διεξαγωγή, την ψηφοφορία και τη διαμονή εδώ