ΠΟΕ-ΔΟΥ: Συνεχίζουμε δυναμικά την απεργία – αποχή από την αξιολόγηση και ζητάμε την έναρξη ειλικρινούς διαλόγου

ΠΟΕ-ΔΟΥ: Συνεχίζουμε δυναμικά την απεργία - αποχή από την αξιολόγηση και ζητάμε την έναρξη ειλικρινούς διαλόγου

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Σύμφωνα με το από 16-12-2020 έγγραφο της ΑΑΔΕ η διαδικασία της Αξιολόγησης λήγει την 5-2-2021 οπότε ολοκληρώνεται και η Γ΄ φάση.

Παρά την καθολική σχεδόν συμμετοχή των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην Απεργία – Αποχή, με ποσοστό που άγγιξε το 90%, η Διοίκηση με νεότερο έγγραφό της παρέτεινε τη Β’ φάση μέχρι και την 29-1-2021.

Εξακολουθούμε να παραμένουμε δυναμικά στη θέση μας για Απεργία – Αποχή από την Αξιολόγηση της ΑΑΔΕ και ζητάμε την έναρξη ειλικρινούς διαλόγου με τη Διοίκηση για τη διαμόρφωση μιας Αξιολόγησης δίκαιης, αντικειμενικής και κοινά αποδεκτής από όλους μας.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας

ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

Κατεβάστε και εκτυπώστε την ανακοίνωση εδώ