ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την Τρίτη 09.05.2023

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 6.7.2023

Αθήνα 4.5.2023

  Αρ. Πρωτ : 2239

                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Γενικού Συμβούλιου της ΠΟΕ- ΔΟΥ

                         ΚΟΙΝ:   Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εφοριακών όλης της χώρας  

                                                     

                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                     

Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την ΤΡΙΤΗ 9.5.2023  και ώρα 10:00 π.μ. που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση -τρέχοντα θέματα.
  2. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τις δύο κανονιστικές κινητικότητας της ΑΑΔΕ.
  3. Αίτηση προσωπικού της ΠΟΕ -ΔΟΥ για αυξήσεις μισθών.
  4. Διόρθωση ΠΘΕ στην ΑΑΔΕ.
  5. BONUS στην ΑΑΔΕ.
  6. Έγκριση πληρωμών E-BANKING.
  7. Kαταστροφή αρχείων ΠΟΕ-ΔΟΥ εν΄ όψει μετακόμισης.
  8. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 23.3.2023 έως 4.5.2023.
  9. Έγκριση μικροδαπανών από 1.2.2023 έως 30.4.2023.