ΠΟΕ-ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου Τρίτη 16/7

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ-ΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 9.3.2022

Αθήνα 4.7.2019

 Αρ. Πρωτ : 148

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Γενικού Συμβούλιου της ΠΟΕ- ΔΟΥ

ΚΟΙΝ : Τα Δ.Σ. των Συλλόγων όλης της χώρας

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την ΤΡΙΤΗ 16.7.2019 και ΑΥΣΤΗΡΑ ώρα 09:30 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ  (Πανεπιστημίου 52) Αθήνα .

Με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Ενημέρωση – τρέχοντα θέματα.

2. Αξιολόγηση – απολογισμός – προγραμματισμός δράσης.

3. Μισθολόγιο – εργασιακά – προγραμματισμός δράσης.

4. Συγχωνεύσεις υπηρεσιών – συνθήκες εργασίας.

5. Οικονομικά θέματα – απόφαση για οδοιπορικά.

6. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018.

7. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 6.5.2019 έως 3.7.2019.

8. Έγκριση μικροδαπανών από 1.4.2019 έως 30.6.2019.

Δείτε και κατεβάστε την πρόσκληση εδώ