ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την Παρασκευή 13.10.2023

Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΔΟΥ
ΠΟΕ – ΔΟΥ: Πρόσκληση Γενικού Συμβουλίου την Πέμπτη 23.05.2024

Αθήνα 10.10.2023

  Αρ. Πρωτ : 2303

 

                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Γενικού Συμβούλιου της ΠΟΕ- ΔΟΥ

                         ΚΟΙΝ:   Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εφοριακών όλης της χώρας  

 

                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                     

Παρακαλούμε να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.10.2023  και ώρα 10:00 π.μ. που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση -τρέχοντα θέματα.
  2. Αναδιοργάνωση υπηρεσιών -αρμοδιότητες των ΔΟΥ.
  3. Στοχοθεσία ΕΛKΕ.
  4. Προσλήψεις.
  5. Κτηματικές υπηρεσίες.
  6. Γενικές Συνελεύσεις Συλλόγων.
  7. Διενέργεια Ημερίδων για φοροδιαφυγή και συντάξεις.
  8. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής από 12.9.2023 έως 5.10.2023.
  9. Έγκριση μικροδαπανών από 7.2023  έως 30.9.2023