ΠΟΕ-ΔΟΥ: Προβλήματα φορολογικών υπηρεσιών και προτάσεις για την ομαλή λειτουργία τους

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ Η ΑΔΕΔΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΘΕΟΧΑΡΗ

Αθήνα 12.11.2021
Αρ. Πρωτ.: 1922

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

Καθώς βρισκόμαστε ήδη στο τέταρτο κύμα της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού που αυξάνεται ραγδαίως, οι υπάλληλοι των φορολογικών υπηρεσιών βρίσκονται για ακόμα μια φορά και φέτος αντιμέτωποι με ασφυκτικές προθεσμίες, σε πλήθος φορολογικών αντικειμένων, με αποτέλεσμα και πάλι τη συσσώρευση δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων την τελευταία στιγμή πριν την παραγραφή στο τέλος του έτους.

Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε τις εξής περιπτώσεις υποθέσεων λόγω της σοβαρότητας τους που συσσωρεύτηκαν και φέτος στο τέλος τους έτους:

 1. Λίστες μη δήλωσης εισοδημάτων και ανακριβούς υποβολής δηλώσεων όπως αναδρομικά συνταξιούχων/μισθών, συντάξεις εξωτερικού, λίστες με λανθασμένα στοιχεία καταχωρήσεων επιδομάτων.
 1. Προτεραιοποιημένες υποθέσεις ελέγχου που παραγράφονται στις 31/12. Σημειώνεται και πάλι ότι η προτεραιοποίηση των υποθέσεων διενεργήθηκε τον Ιούνιο και όχι τον Ιανουάριο, όπως θα έπρεπε. Επίσης, επιστροφές Φ.Π.Α. και Εισοδήματος μετά από έλεγχο, σε 90 ημέρες. Σύμφωνα με το αρ. 6 της Α. 1127/03-06-2020, οι υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων, ολοκληρώνονται άμεσα ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη.

Σε όλα τα παραπάνω τονίζεται ότι το σύστημα Εlenxis είναι αρκετά αργό και δύσχρηστο στην λειτουργία του.

 1. Λίστες τελών κυκλοφορίας 2016, λίστες με πρόστιμα ΜΥΦ, επιστροφών φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ χωρίς έλεγχο, αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και συμψηφισμών, που διενεργούνται χειρόγραφα και όχι αυτόματα.
 1. Κοινοποίηση των πράξεων φόρου και πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου, σε 2-3 ημέρες από την υποβολή των δηλώσεων. Επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της δήλωσης με τα οριζόμενα στην  κείμενη νομοθεσία, σε 60 ημέρες από τη διεκπεραίωση των δηλώσεων φόρου κεφαλαίου.

  Κατόπιν όλων τα παραπάνω επανερχόμαστε και ζητάμε εκ νέου τα εξής σύγχρονα και ψηφιακά μέσα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών μας και την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων:

 1. Ηλεκτρονική εφαρμογή (e-ραντεβού) για τον προγραμματισμό επισκέψεων στις Φορολογικές Υπηρεσίες, αντί των τηλεφωνημάτων, η οποία έχει δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί για όλες τις υπηρεσίες, ώστε η προσέλευση των φορολογούμενων στις υπηρεσίες να πραγματοποιείται αποκλειστικά με ραντεβού.
 2. Κεντρική διαχείριση, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, των αιτημάτων των φορολογουμένων προς τις Φορολογικές Υπηρεσίες, όπου θα γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων και των δικαιολογητικών που δηλώνουν, σε αντικατάσταση των εκατοντάδων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία εφαρμόζεται τον τελευταίο μήνα σε 70 Δ.Ο.Υ. και όχι στο σύνολο των Υπηρεσιών μας.
 3. Διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων ώστε ο υπάλληλος να έχει πρόσβαση άμεσα και ψηφιακά σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πχ. Ε9, μισθωτήρια, δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος), σε περίπτωση μη υποβολή τους από τους φορολογούμενους.
 4. Ηλεκτρονική κοινοποίηση όλων των πράξεων και εγγράφων της Φορολογικής Διοίκησης προς στους φορολογουμένους, η οποία έχει προχωρήσει αλλά όχι για το σύνολο των εγγράφων.
 5. Εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε όλα τα έγγραφα, η οποία ακόμα και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί.
 6. Παροχή υλικοτεχνικών μέσων (VPN, σταθερών και φορητών υπολογιστών), η οποία έχει πραγματοποιηθεί εν μέρει.
 7. Εκκαθάριση και κοινοποίηση κεντρικά, ψηφιακά και αυτοματοποιημένα των δηλώσεων εισοδήματος, προστίμων, επιστροφών και συμψηφισμών, η οποία προχώρησε για ένα μικρό ποσοστό.
 8. Άμεση εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής όλων των δηλώσεων κεφαλαίου, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει προχωρήσει, παρά μόνο για τις δηλώσεις μεταβιβάσεις ακινήτων.
 9. Ηλεκτρονική έκδοση όλων των πιστοποιητικών και του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για όλες τις περιπτώσεις, η οποία έχει προχωρήσει εν μέρει.
 10. Αύξηση του όγκου δεδομένων του ηλεκτρονικό ταχυδρομείου της Υπηρεσίας, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.
 11. Προτεραιοποίηση των υποθέσεων ελέγχου από τον Ιανουάριο και όχι τον Ιούνιο κάθε έτους. Δυστυχώς και φέτος η προτεραιοποίηση έγινε τον Ιούνιο του 2021.
 12. Άμεση ενημέρωση για λίστες αδήλωτων εισοδημάτων όχι δύο με τρείς μήνες πριν την παραγραφή. Δυστυχώς και φέτος, οι παραπάνω λίστες δεν έχουν σταλεί στις Υπηρεσίες εγκαίρως.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα, οι εφοριακοί υπάλληλοι με υψηλή αίσθηση καθήκοντος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των υποθέσεων στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους, με γνώμονα πρωτίστως, τη δημόσια υγεία αλλά και τα δημόσια έσοδα, χωρίς να ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.