ΠΟΕ-ΔΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 2021

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ Η ΑΔΕΔΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΘΕΟΧΑΡΗ

Αθήνα 21.10.2022

      Αρ. Πρωτ.: 2170

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Κοινοποιήθηκε στις μονάδες της ΑΑΔΕ ο καθορισμός της διαδικασίας της αξιολόγησης του 2021. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4778/21 η αξιολόγηση του 2021 είναι απαραίτητη για την παραμονή στο νέο μισθολόγιο της ΑΑΔΕ και ως εκ τούτου όποιος επιθυμεί να παραμείνει στο νέο μισθολόγιο θα πρέπει να συμμετέχει στην αξιολόγηση του 2021.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της, συνεχίζει την ήδη υπάρχουσα απεργία-αποχή από την αξιολόγηση  για όσους επιθυμούν να μην συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία.  Όμως στην περίπτωση αυτή, (δηλαδή της μη συμμετοχής στην αξιολόγηση), ο υπάλληλος επιστρέφει στο παλαιό καθεστώς της προσωπικής διαφοράς, που ίσχυε πριν την εφαρμογή του Ν.4778/2021. Κατόπιν παρεμβάσεων της ομοσπονδίας έγινε αντιληπτό ότι θα έπρεπε να γίνουν αλλαγές στην κανονιστική της αξιολόγησης του 2021 και οι βασικότερες που έλαβαν χώρα είναι ότι δεν ισχύει η ατομική στοχοθεσία για το 2020-21-22, ότι η αξιολόγηση των 360ο είναι πλέον δυνητική, όπως επίσης και ότι πλέον η βαθμολόγηση δεν γίνεται ανά 20 μονάδες (60-80-100), αλλά ανά 5 μονάδες (….75-80-85-90) μέχρι το 90 και ανά 1 μονάδα μετά το 90 (91-92-93-94…). Σε κάθε περίπτωση βεβαίως η ΠΟΕ-ΔΟΥ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει θεσμικά όπου και όταν χρειάζεται και να υποβάλλει εμπεριστατωμένες προτάσεις για επιπλέον αλλαγές τόσο στην κανονιστική της αξιολόγησης, όσο και στα ΠΘΕ. Να υπενθυμίσουμε επιπλέον, ότι η απάντηση του Διοικητή στην διαμαρτυρία της ομοσπονδίας για τα όποια προβλήματα δημιουργήθηκαν στην αξιολόγηση του 2018, ήταν: «Και οι κρίνοντες, κρίνονται»…

     Υπενθυμίζουμε  ότι η αξιολόγηση των 360ο που αξιολογούμε τους συναδέλφους μας είναι πλέον δυνητική και ως εκ τούτου καλούμε τους συναδέλφους να την αγνοήσουν. Άλλωστε ήταν και ένα από τα κύρια σημεία της διαφωνίας μας με την πρώτη κανονιστική της αξιολόγησης, το οποίο και καταφέραμε με την τροποποίησή της να μετατραπεί από υποχρεωτική σε δυνητική. Θεωρούμε λοιπόν εύλογο ότι κανείς δεν πρέπει να προβεί σε αυτή την αξιολόγηση

ΠΟΕ-ΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 2021