ΠΟΕ-ΔΟΥ: Αίτημα για κατ’ εξαίρεση μετακινήσεων

ΠΟΕ-ΔΟΥ: «Ζητάμε την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους»

Αθήνα 15.6.2020
Αρ. Πρωτ.: 1688

 

Το Γενικό Συμβούλιο σε μία προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των νέων συναδέλφων ψήφισε ομόφωνα την παρακάτω πρόταση:

«Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει την Εκτελεστική να προβεί σε άμεση καταγραφή όσων συναδέλφων προσλήφθηκαν με την προκήρυξη 1Γ/2017 & αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά, οικογενειακά και λοιπά προβλήματα και με κριτήρια που θα ορίσει η Εκτελεστική (οικογενειακή κατάσταση, οργανικές θέσεις κλπ) να προσδιοριστεί ομόφωνα ένας αριθμός συναδέλφων που έχουν μεγαλύτερη & επείγουσα ανάγκη, για τους οποίους η Εκτελεστική θα ζητήσει από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο άμεση λύση με μετακίνηση των συναδέλφων στον τόπο συμφερόντων τους, αμέσως μετά την τοποθέτηση τους στην οργανική τους θέση».

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι συνάδελφοι της 1Γ/17 που επιθυμούν την στήριξη της Ομοσπονδίας προς αυτή την κατεύθυνση να αποστείλουν τεκμηριωμένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο email της Ομοσπονδίας για τις περαιτέρω ενέργειες